f 'Ceriteraku 'Izzaries Izza: SENI - RUPA

'Ceriteraku 'Izzaries

Saturday, 17 December 2011

SENI - RUPA

SENI - RUPA


RUPA (Unsur Seni)

Unsur-Unsur Seni – RUPA
A. Pengenalan
Rupa ialah hasil daripada pertemuan hujung garisan dengan permulaannya.
Rupa boleh dihasilkan daripada garisan, warna dan jalinan.

 • Pertemuan antara permulaan dan penghujung sesuatu garisan menghasilkan RUPA.
 • RUPA

B. Jenis-jenis Rupa


Rupa terdiri daripada 2 jenis iaitu:1. Rupa Geometri

 • Rupa Geometri ialah rupa yang mempunyai sudut seperti bulatan, tiga segi, empat segi dan lain-lain rupa yang bersudut.
 • dicipta dengan menggunakan alatan khas iaitu pembaris, set geometri dengan ukuran-ukuran tertentu

 • RUPA Geometri
 • RUPA Geometri


2. Rupa Organik
 • Rupa organic merujuk kepada rupa bebas yang tidak dapat diukur sudutnya seperti rupa daun, rupa orang, rupa ikan dan sebagainya.
 • Dihasilkan secara sepontan.
 • RUPA Organik
 • RUPA Organik

C. Rupa Positif dan Rupa Negatif
 • Rupa positif ialah rupa sesuatu objek yang terletak di dalam satu kawasan tertentu.
 • Rupa negatif ialah ruang di sekeliling rupa objek tersebut.
 • RUPA Positif
 • RUPA Negatif

D. Rupa dalam Aktiviti Mencorak
 • Rupa boleh berubah dan mewujudkan rupa yang lain dengan cara tindanan, tambahan atau luakan ( pengurangan ).
 • Rupa dalam aktiviti mencorak, merupakan susunan rupa yang berulang-ulang dengan jarak dan kedudukan tertentu.
 • Rupa akan menghasilkan kesan corak daripada perlawanan rupa positif dengan rupa negatif.
 • Hasilan corak akan lebih menarik apabila rpa disusun berulang-ulang dalam susunan tertentu.
 • Contoh ulangan RUPA yang menghasilkan corak
 • Contoh ulangan Rupa yang mencipta corak

 • Contoh ulangan Rupa yang mencipta corak
 • Contoh ulangan Rupa yang mencipta corak
 • Contoh ulangan Rupa yang mencipta corak

Jenis-jenis Susunan dalam Mencorak

1. susunan selang-seli
2. Susunan turun separa
3. Susunan batu-bata
4. Susunan orgee
5. susunan cerminan
6. Susunan sisik ikan

E. Rupa dan Lambang / logo
 • Rupa boleh diolah menjadi lambang atau simbol kepada sesebuah syarikat, persatuan dan pertubuhan. 
 • Rupa juga boleh menjadi jenama kepada sesuatu barangan.
 • Lambang yang dihasilkan daripada RUPA bunga
 • Logo simbol yang dihasilkan daripada RUPA mata
 • Logo daripada huruf
 • Jenis logo huruf
 • Logo jenis Representasi

F. Rupa dan Muka Taip
 • Muka taip ialah jenis-jenis rupa berbentuk huruf.
 • Rupa muka taip boleh menghasilkan pelbagai gaya.
 • Rupa muka taip boleh terdiri daripada muka taip serif ( berekor ) dan san serif( tidak berekor )
 • Perbezaan RUPA muka taip Serif dan Sans Serif
 • RUPA muka taip Serif
 • RUPA muka taip Sans Serif
 • RUPA muka taip hiasan
 • Contoh-contoh rekaan muka taip
 • Contoh-contoh rekaan muka taip
 • Contoh-contoh rekaan muka taip
 • Contoh-contoh rekaan muka taip 
 • Contoh-contoh rekaan muka taip
 • Karya yang berasaskan RUPA muka taip


No comments:

Post a Comment